Profil firmy

    PLUM s.r.o., Prevádzka - Hviezdoslavova 45, 045 01 Moldava nad Bodvou

 

Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

  • Vážený zákazník. K činnostiam vo výškach a nad voľnou hĺbkou podľa zákona musí byť každá osoba riadne vyškolená a vybavená. 
  • Firma PLUM s.r.o. si Vám dovoľuje ponúknuť služby vykonávané lanovou technikou, ktorá je schválená a zakotvená v zákonoch
    Slovenskej republiky a vyhovuje Európskej smernici 2009/104/ES a koncepcii štátnej politiky v oblasti BOZP.

 

Výchova a vzdelávanie

  • Počas vzdelávacieho procesu absolvent získa základne vedomosti v oblasti BOZP (zákony, nariadenia vlády, vyhlášky) vedomosti a zručnosti potrebé k používaniu lanovej techniky (viazanie uzlov, používanie výstroja) ako aj najnovšie poznatky (novinky) v tejto oblasti