Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Vybrané druhy práce vo výškach:

 

   

 • Montáž a demontáž technologických celkov
 • Montáž, revízia a údržba istiacich sytémov (HIS, VIS)
 • Kotvenie opláštenia na oceľové konštrukcie nastreľovaním
 •  Kotvenie opláštenia na oceľové konštrukcie naskrutkovaním 
 • Premeranie hrúbok oceľových konštrukcií
 • Zváračské práce
 • Odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb
 • Demontáž komínov postupným rozoberaním z hora
 • Maliarske a natieračské práce v interiéri aj v exteriéri vrátane odtrhových skúšok
 • Čistenie a revízia uzavretých priestorov (sýpky, zásobníky, silá, hydroglóbusy, studne)
 • Kontrola, čistenie a sanácia betónových komplexov
 • Čistenie a údržba sklenených plôch na neprístupných miestac
 • Oprava a čistenie občianskych a cirkevných budov
 • Umývanie fasád budov a objektov vysokotlakým zariadením
 • Odstraňovanie snehu zo striech
 • Orezávanie a výrub stromov
 • Asistencia a technická podpora pri filmovej produkcii
 • Záchranárska činnosť pomocou lanovej techniky
 • Nízke a vysoké lanové dráhy
 • Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce vo výškach
 • Školenia a praktické cvičenia z identifikácie rizika a ohrozenia pri práci
 • Poradenstvo v oblasti prác vo výškach
 • Spracovanie bezpečných pracovných postupov pri prácach vo výškach
 • Predaj a kontrola prostriedkov osobného zabezpečenia

Cenník:

Na základe doterajších skúseností bol pevný cenník zrušený a ceny sa stanuvujeme vzájomnou dohodou pre každého zákazníka osobitne.