História firmy PLUM s.r.o

 • Firma PLUM s.r.o. vznikla v roku 1993 ako podniaknie fyzickej osoby pod názvom PLUM. Počas svojej činnosti nazbierala mnoho skúseností v prácach vo výškach, o čom svedčia aj naši spokojní zákazníci, ktorí sa k nám s dôverou stále vracajú.
 • V roku 1997 sme podporovali a aktívne sa zúčastnili na vzniku svetového rekordu – Veľký Zádielsky traverz – dĺžka 847 m.
 • V roku 1998 sme sa zúčastnili ďalšieho projektu – Labský traverz –  dĺžka 950 m.
 • Predmetom činnosti firmy od jej vzniku do dnešných dní sú  všetky činnosti vo výškach vykonávané pomocou špeciálnej speleologickej a horolezeckej techniky.
 • V roku 2001 sa firma pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá naďalej prevádza práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou.
 • Od roku 2001 poskytujeme poradenstvo a vzdelávanie v oblasti výškových prác.
 • Od roku 2003 je naša spoločnosť členom fóra BOZP a členom Poradného zboru pre práce vo výškach s celoslovenskou pôsobnosťou.
 • Od roku 2004 sme členmi Cechu maliarov Slovenska.
 • Od roku 2006 naša spoločnosť je držiteľom oprávnenia na likvidáciu azbestu zo stavieb.
 • Od roku 2007 je naša spoločnosť členom Asociácie BOZP a PO a vlastní od Národného inšpektorátu práce oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce.
 • Od roku 2008 sa naše portfólio na základe požiadaviek trhu rozšírilo o lanové atrakcie  pre deti , mládež a dospelých.
 • Od roku 2009 vykonávame vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia.
 • Od roku 2011 má firma certifikát - "Interný auditor riadenia bezpečnosti pri práci" a certifikát Kurzu prvej pomoci.
 • Od roku 2013 má firma prevádzku v kompletne zrekonštrukturovanej budove Centra BOZP.
 • Od roku 2014 má firma obnovené úradné rozhodnutie z OÚ Košice na výstup a zostup v NP Slovenský kras, v lokalite Cukrová homoľa.
 • Od roku 2014 má firma obnovené certifikáty na odbornú spôsobilosť na kontrolu POZ domácich a zahraničných značiek.
 • Od roku 2016 vykonávame na základe poverenia výrobcu kontrolu rebríkov

   
 • Realizujeme práce na ťažko dostupných miestach, ale aj na   miestach, kde je práca z lana lacnejšia a rýchlejšia, ako z lešenia alebo žeriavu.
 • Práce vykonávame pokiaľ je to možné  bez odstávok technológií. Samozrejmosťou je odborná spôsobilosť pre výkon tejto rizikovej práce.
 • Pravidelne absolvujeme odborné školenia, ktoré sú kompatibilné so smernicami EU.
 • Našim cieľom je  realizovať požiadavky zákazníka bezpečne, pružne k jeho maximálnej spokojnosti v krátkom čase kvalitne a za dostupné ceny.