Vzdelávacie centrum BOZP

/album/sprievod-turniansky-hrad-hacava-zadiel/a92-jpg/
/album/sprievod-turniansky-hrad-hacava-zadiel/a78-jpg/
/album/sprievod-turniansky-hrad-hacava-zadiel/a82-jpg/
/album/sprievod-turniansky-hrad-hacava-zadiel/a88-jpg/

—————


Fotogaléria vykonaných prác - Maliarské a nateračské práce

/album/fotky-z-turne-nad-bodvou/a1-jpg/
/album/fotky-z-turne-nad-bodvou/a2-jpg/
/album/fotky-z-turne-nad-bodvou/a3-jpg/
/album/fotky-z-turne-nad-bodvou/a4-jpg/

—————


Fotogaléria vykonaných prác - Montáž a demontáž technologických celkov

/album/fotogaleria-01/a11-jpg/
/album/fotogaleria-01/a13-jpg/
/album/fotogaleria-01/a14-jpg/
/album/fotogaleria-01/a15-jpg/

—————


Fotogaléria vykonaných prác - Montáž, revízia a údržba istiacích systémov (HIS, VIS)

/album/fotogaleria-vykonanych-prac-02/a16-jpg/
/album/fotogaleria-vykonanych-prac-02/a17-jpg/
/album/fotogaleria-vykonanych-prac-02/a18-jpg/

—————


Fotogaléria vykonaných prác - Demontáž a údržba komínov

/album/fotogaleria-vykonanych-prac-07/a31-jpg/
/album/fotogaleria-vykonanych-prac-07/a32-jpg/
/album/fotogaleria-vykonanych-prac-07/a33-jpg/

—————


Fotogaléria vykonaných prác - Čistenie a revízia uzavretých priestorov (sýpky, zásobníky, silá, hydroglóbusy, studne)

/album/fotogaleria-vykonanych-prac-08/a34-jpg/
/album/fotogaleria-vykonanych-prac-08/a39-jpg/
/album/fotogaleria-vykonanych-prac-08/a36-jpg/
/album/fotogaleria-vykonanych-prac-08/a37-jpg/

—————


Fotogaléria vykonaných prác - Oprava a čistenie občianskych a cirkevných budov

/album/fotogaleria-vykonanych-prac-09/a41-jpg/
/album/fotogaleria-vykonanych-prac-09/a42-jpg/
/album/fotogaleria-vykonanych-prac-09/a43-jpg/

—————


Fotogaléria vykonaných prác - Čistenie vysokotlakým vodným lúčom

/album/fotogaleria-vykonanych-prac-13/a50-jpg/
/album/fotogaleria-vykonanych-prac-13/a51-jpg/

—————


Fotogaléria vykonaných prác - Poradenstvo a technická podpora vo výškach pri filmovej produkcii

/album/fotogaleria-vykonanych-prac-16/a52-jpg/
/album/fotogaleria-vykonanych-prac-16/a53-jpg/
/album/fotogaleria-vykonanych-prac-16/a54-jpg/

—————


Fotogaléria vykonaných prác - Medzinárodné záchranárske cvičenie - HUNEX 2009

/album/fotogaleria-vykonanych-prac-17/a59-jpg/
/album/fotogaleria-vykonanych-prac-17/a61-jpg/
/album/fotogaleria-vykonanych-prac-17/a63-jpg/
/album/fotogaleria-vykonanych-prac-17/a58-jpg/

—————


Fotogaléria vykonaných prác - Prehliadky POZ odborne spôsobilou osobou

Táto fotogaléria je prázdna.